Επικοινωνία - Υποστήριξη

Το Πράσινο Ταμείο έχει δημιουργήσει το κέντρο εξυπηρέτησης προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε κάθε φορέα και πολίτη.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email greenpay-support@360sd.gr για θέματα υποστήριξης που αφορούν ψηφιακές υπηρεσίες της πλατφόρμας Green Pay.