Επικοινωνία - Υποστήριξη

Το Πράσινο Ταμείο έχει δημιουργήσει το κέντρο εξυπηρέτησης προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε κάθε φορέα και πολίτη.