Ηλεκτρονικές πληρωμές και βεβαιώσεις εξόφλησης
όλα από ένα σημείο!

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «www.greenpay.gr» είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο». Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου Τομέα και έχει ως σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών πληρωμής που αφορούν σε θέματα του «Πράσινου Ταμείου». Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να συνδέονται στην εφαρμογή είτε με κωδικούς TAXISNET είτε με κωδικούς παρεχόμενους από το «Πράσινο Ταμείο», να επιλέγουν την πληρωμή που θέλουν, να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό μέσω της Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος επιλογής τους και να εκδίδουν την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης.

Η «greenpay» θα εξελίσσεται συνεχώς. Σύντομα θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει ό,τι είναι απαραίτητο για τις συναλλαγές των πολιτών και επιχειρήσεων με το «Πράσινο Ταμείο».

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής "www.greenpay.gr", μπορείτε να δείτε το παρακάτω video.