Ηλεκτρονικές πληρωμές, βεβαιώσεις, αιτήσεις
όλα από ένα σημείο!

Η ηλεκτρονική υπηρεσία GreenPay απευθύνεται σε πολίτες και φορείς του δημόσιου τομέα και έχει έχει ως στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών πληρωμών σε μια σειρά θεμάτων πληρωμών που σχετίζονται με το πράσινο ταμείο όπως πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, λατομεία, άδειες κ.α

Η πλατφόρμα GreenPay είναι σε πιλοτική λειτουργία. Σε πρώτη φάση μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενώ οι πολίτες μπορούν άμεσα να συνδεθούν να επιλέξουν το θέμα πληρωμής και να πληρώσουν μέσω της τράπεζας που επιθυμούν και να ενημερωθούν για την εξέλιξη.